Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Minmagi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi får adgang til af vores kunder og samarbejdspartnere i forbindelse med vores ydelser.

Kontaktoplysninger:

Minmagi ApS
Gl. Viborgvej 90
8920 Randers

CVR-nr.: 43369660

Spørgsmål til behandling af personoplysninger kan rettes til kontakt@minmagi.dk.

Behandling af personoplysninger i "Min Magiske Mave"
I forbindelse med behandlingsforløbet "Min Magiske Mave" behandler vi personlige data. Vi indsamler oplysninger om barnets alder, sundhedsrelaterede oplysninger specifikke for deres mavesmerter samt feedback på behandlingsforløbet. Vi indsamler også kontaktoplysninger i form af email fra forældre/værger for at kunne sende påmindelses-emails under forløbet. For at sikre databeskyttelse og fortrolighed behandles alle personlighedsrelaterede oplysninger i anonymiseret form. Alle personoplysninger behandles med den højeste grad af fortrolighed og sikkerhed, og kun i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi forpligter os til at beskytte jeres privatliv og sikre, at jeres data kun anvendes til det formål, de er indsamlet til.

Adgang og datahåndtering efter behandlingsforløbet
Efter afslutningen af "Min Magiske Mave"-forløbet vil I som familie have adgang til behandlingsmaterialet i 12 måneder. I denne periode vil I modtage opfølgningsspørgsmål efter 3, 6 og 12 måneder for at evaluere, hvordan det går. Disse spørgsmål har til formål at hjælpe os med at evaluere langtidseffekterne af behandlingen. Efter den 12-måneders periode vil I modtage en e-mail om, at jeres personlige data vil blive slettet fra vores system.
Efter sletning af disse data vil I ikke længere have adgang til systemet. Denne proces sikrer, at vi både beskytter jeres privatliv og overholder lovgivningsmæssige krav til dataopbevaring og -sletning.

Nyhedsbrev
Du kan til enhver tid til- eller framelde dig vores nyhedsbrev.

Formålet med nyhedsbrevet er at dele nyheder om virksomheden og vores ydelser med brugerne.

Du modtager kun mails, hvis du har givet aktivt samtykke dertil. Det gør du ved at bekræfte den e-mail, du modtager fra os, når du selv tilmelder din e-mailadresse. Ønsker du ikke længere at modtage mails fra os, skal du blot klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved framelding af nyhedsbrevet gemmer vi dit nu tidligere samtykke i to år efter, det senest er anvendt pga. forældelseskrav i Forbrugerombudsmandens spamvejledning. 

Bogføring
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter, at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger
Vi tager gerne imod uopfordrede jobansøgninger for at vurdere, om der skulle være et match med Min Magi. Hvis der ikke er et match, sletter vi dine oplysninger med det samme efter at have givet dig besked.

Sender du en ansøgning til et opslået job, sletter vi din ansøgning og dine personoplysninger i det tilfælde, du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.


Databehandlere
Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

 Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser
Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler
Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis de stiller med passende beskyttelse af dine personoplysninger.

Behandlingssikkerhed
Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af de vigtigste foranstaltninger er at sikre, at vores medarbejdere er opdaterede om GDPR gennem løbende træning samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer. 

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvordan fungerer det

Bliv klogere på, hvad I kan forvente af forløbet.

Læs om behandlingen

Se cases

Læs historier om, hvordan vi allerede har hjulpet børn og familier.

Læs vores cases

Køb forløbet

Min Magiske Mave koster 599,- og kan startes op med det samme.

Køb adgang
Om behandlingen Læs cases Køb adgang