Funktionelle Mavesmerter hos børn
– en udbredt men overset lidelse

af Anna Knakkergaard

De fleste er sikkert stødt på børn med "ondt i maven". Børn, som oplever hyppige og ofte betydelige mavesmerter, der kan føre til stort skolefravær, længerevarende udredninger eller endda indlæggelse.


Denne udbredte lidelse, kendt som funktionelle mavesmerter eller tilbagevendende mavesmerter, påvirker omkring hvert 10. skolebarn i Danmark. Det er en kompleks tilstand, der kan have en betydelig indvirkning på et barns livskvalitet og funktionsniveau.

På trods af at funktionelle mavesmerter har været kendt og undersøgt i mange år, er der stadig ikke et systematisk behandlingstilbud til denne store gruppe børn. Heldigvis har forskning vist, at blandt andet hypnoterapi kan være en effektiv og sikker behandlingsmetode af funktionelle mavesmerter hos børn.[1]

Dette blogindlæg klæder dig på til bedre at forstå, hvad ”funktionelle mavesmerter” er, og hvordan du kan hjælpe børn med ondt i maven. 

Funktionelle mavesmerter - en helt almindelig lidelse

Funktionelle mavesmerter er en udbredt tilstand blandt børn i skolealderen og udgør en betydelig sundhedsmæssig udfordring. Denne type mavesmerter, også kendt som ”tilbagevendende mavesmerter” eller ”spændingsmavepine”, er en hyppig årsag til, at børn søger lægehjælp og kan føre til betydeligt skolefravær og nedsat livskvalitet.[2]

Funktionelle mavesmerter forekommer i en betydelig del af børn i skolealderen, både i Danmark og internationalt. Forskning viser, at omkring 13,5% af verdens skolebørn lider af funktionelle mavesmerter, og at lidelsen er mere udbredt blandt piger end drenge.[3]
Til trods for sin udbredelse er funktionelle mavesmerter ofte underkendt og har ikke fået tilstrækkelig opmærksomhed i sundhedsvæsenet.

Fakta om funktionelle mavesmerter

Hvad er funktionelle mavesmerter?

Funktionelle mavesmerter er karakteriseret ved tilbagevendende mavesmerter, der ikke kan forklares tilstrækkeligt ud fra andre sygdomme eller fysiologiske tilstande. For at blive diagnosticeret med funktionelle mavesmerter skal barnet have oplevet mindst fire episoder med mavesmerter om måneden i mindst to måneder. Mavesmerterne påvirker ofte barnets funktionsniveau negativt og kan resultere i skolefravær samt begrænsning af fritidsinteresser og sociale aktiviteter.[4]

Komplekse årsager til funktionelle mavesmerter

Årsagerne til funktionelle mavesmerter er ikke fuldt ud forstået, men forskningen peger på en kompleks kombination af fysiske, psykologiske og sociale faktorer. En række forhold kan bidrage til udviklingen af funktionelle mavesmerter, herunder tidligere maveinfektioner, forstoppelse, belastninger i barnets omgivelser som skilsmisse eller skolesammenlægning, eller angst. Derudover er der indikationer på arvelige faktorer, da funktionelle lidelser og smerteproblematikker ofte ses hos flere medlemmer i familien.

Hjerne-tarm-aksen og funktionelle mavesmerter

De seneste år har forskning afdækket de meget omfattende forbindelser mellem tarmsystemet og hjernen, kendt som "hjerne-tarm-aksen". Kommunikationen mellem disse to systemer involverer nerveforbindelser, hormonelle signaler og andre mekanismer. Vi har alle oplevet, hvordan vores mave kan reagere på følelsesmæssige påvirkninger, når vi fx får "sommerfugle i maven" af nervøsitet. Den viden, vi har i dag viser, at hjernen og tarmen er meget tæt forbundne og påvirker hinanden. Studier peger desuden på, at forstyrrelser i hjerne-tarm-aksen kan spille en central rolle i udviklingen af funktionelle mavesmerter og føre til, at hjernen fejltolker helt almindelige signaler fra tarmen om fx sult eller mæthed som smerte.[5]

 Hjerne-tarm-aksen.

En ond spiral, der fører til nedsat livskvalitet og mistrivsel

Når et barn oplever funktionelle mavesmerter, forsøger familien ofte at finde en fysiologisk forklaring. De søger læge, og der bliver ofte sat gang i forskellige undersøgelser, der sjældent fører til en konkret diagnose. Imens forværres funktionsniveauet typisk yderligere, og barnet og familien kan komme ind i en ond spiral. Mavesmerterne bliver en central del af barnets liv, og skolefraværet stiger, hvilket kan føre til endnu mere bekymring og opmærksomhed på smerterne.

Mange børn med funktionelle mavesmerter oplever en forværring af smerterne på skoledage, mens deres symptomer forbedres i weekender og ferier. Dette fører ofte til stigende skolefravær, som dog ikke løser problemet. For nogle børn kan der være skolerelaterede eller kammeratlige faktorer, såsom indlæringsproblemer, mobning eller uro i klassen, der bidrager til deres mavesmerter. Ikke desto mindre ønsker de fleste af disse børn inderligt at vende tilbage til skolen og har svært ved at forstå eller forklare, hvorfor deres smerter bliver værst på skoledage.

Det er afgørende at bryde denne negative spiral og hjælpe barnet med at genoptage sit normale liv, for at barnet kan få det bedre.

Undersøgelser viser, at livskvalitet hos børn med funktionelle mavesmerter, er betydeligt lavere end hos med børn uden mavesmerter. Det samme gælder funktionsniveauet, hvilket dækker over begrænsning i daglige aktiviteter som skolegang eller deltagelse i fritidsaktiviteter. Desuden ses en øget risiko for udvikling af angst, depression og søvnforstyrrelser samt andre smertelidelser hos børn, der lider af funktionelle mavesmerter.[6]

Dreng alene i skolegård

En lægefaglig vurdering

Som det fremgår ovenfor, kan det være en stor udfordring at finde den rette balance i udredningen af barnet med mavesmerter, idet selve udredningsprocessen kan have en negativ indvirkning på mavesmerterne og forværre eller vedligeholde dem. Hvor omfattende udredningen af et barns mavesmerter skal være afhænger af lægens professionelle vurdering. I de seneste år er de diagnostiske anbefalinger på området blevet markant ændret, så det er nu ofte muligt at stille diagnosen allerede hos den praktiserende læge uden yderligere undersøgelser.[7]

Håndtering af funktionelle mavesmerter

Funktionelle mavesmerter er i sig selv ikke farlige for kroppen, da der ikke er noget alvorligt galt i maven. Ikke desto mindre er lidelsen alvorlig på mange måder. Børn, der lider af funktionelle mavesmerter, går glip af vigtige aktiviteter, undervisning og udviklingsmuligheder, da de ikke kan deltage på samme niveau som deres kammerater.

Den vigtigste del af behandlingen af funktionelle mavesmerter består i at forklare både familien og barnet, hvordan vi forstår lidelsen, samt at den er godartet. Det er vigtigt at vejlede familierne i, hvordan de bedst kan støtte deres barn i at genoptage deres normale børneliv. Dette kan virke modstridende for mange familier, da de ofte har en forventning om, at man skal finde en konkret årsag til barnets mavesmerter, som skal ”kureres”, før barnet atter kan vende tilbage til skolen eller deltage i fritidsaktiviteter.
Mange familier oplever dog, at barnets mavesmerter bliver bedre, i takt med at deres funktionsniveau stiger, og de igen bliver en del af det normale børneliv.
Børn, der har haft meget skolefravær eller undgået andre aktiviteter på grund af mavesmerter, kan udvikle en negativ forventning om smerte og (ofte helt ubevidst) begynde at skanne deres krop efter signaler, hvilket kan forværre og opretholde problemet. Det samme kan ske, når forældre bekymret spørger ind til barnets mavesmerter, selvom de gør det med de aller bedste intentioner. Derfor er det afgørende at udstyre forældre med værktøjer til at støtte deres barn i at deltage i aktiviteter på lige fod med andre børn.

Tre børn, der hygger sig udenfor

Samtidig er det vigtigt at være nysgerrig omkring eventuelle forhold i skolen eller barnets fritidsliv, der kan påvirke situationen, så barnet kan vende trygt tilbage til sine aktiviteter. Et godt samarbejde mellem skolen, hjemmet og eventuelt andre fagpersoner som sundhedsplejerske, PPR-psykolog eller egen læge udgør et solidt fundament.

Behandling af funktionelle mavesmerter

Selvom mange børn og deres familier kan få styr på de funktionelle mavesmerter med tilpasset information og vejledning, er det ikke altid nok, og en del børn og familier har behov for mere omfattende hjælp. Desværre bliver disse børn alt for ofte overset i det danske sundhedsvæsen i dag, da der ikke findes et systematisk behandlingstilbud til dem.
Dette kan virke paradoksalt, da vi faktisk har en betydelig mængde viden om, hvad der kan hjælpe disse børn og deres familier. Forskning har nemlig vist, at både hypnoterapi og kognitiv adfærdsterapi kan være effektive behandlingsmuligheder.[8] 

Hvad er hypnoterapi

Hypnoterapi til børn, også kendt som børnehypnose, er en terapeutisk tilgang, der bruger hypnotiske teknikker til at hjælpe børn med at håndtere forskellige problemer og udfordringer. Hypnose er en tilstand af dyb afslapning og fokuseret opmærksomhed, hvor barnets sind er mere åbent for forslag og positive forandringer.

Børnehypnose tager udgangspunkt i barnets fantasi og bruges ofte til at hjælpe børn med at håndtere eksempelvis angst, søvnproblemer eller smerter.

Hypnose omfatter forskellige afslappende teknikker, visualiseringer og fantasirejser, hvilket gør det til en oplagt terapiform til børn, der måske ikke kan udtrykke sig fuldt ud gennem ord.

Som med enhver behandling bør børnehypnose kun udføres af kvalificerede fagfolk, der har erfaring med at arbejde med børn og har specialiseret sig i hypnose.

Hypnoterapeutisk behandling af børn med funktionelle mavesmerter – hvad viser forskningen?

Forskningen inden for hypnoterapeutisk behandling af børn med funktionelle mavesmerter er yderst lovende. Studier på området viser en overbevisende effekt af behandlingen, hvor mellem 50-63% af børnene er raske blot 3 måneder efter behandlingen, og op til 85% er symptomfri efter et år. Blandt de positive resultater ses også forbedringer i forhold til angst- og depressive symptomer samt en stigning i børnenes funktionsniveau.
En af fordelene ved hypnose som behandling er, at det er en ikke-invasiv og medicinfri tilgang, hvilket minimerer risikoen for bivirkninger og komplikationer, som kan være forbundet med andre behandlingsmetoder.

Det er ikke entydigt, hvordan hypnoterapi præcis virker på funktionelle mavesmerter, men forskning tyder på, at hypnose kan påvirke hjerne-tarm-aksen direkte og dermed være med til tab normalisere kommunikationen. Der ud over ved man fra andre studer, at hypnose kan påvirke smerteopfattelse i hjernen direkte, ligesom det formentligt kan mindske tarmens følsomhed for forskellige signaler.[9]

En spændende udvikling inden for behandling af funktionelle mavesmerter hos børn er lydfilsbaseret hypnoterapi. Forskning på området har vist lovende resultater, der støtter denne tilgang som en effektiv metode til at lindre symptomer og forbedre børnenes velbefindende.[10]

Barn, der lytter til hypnoselydfiler

Det er også værd at bemærke, at den hidtidige forskning indikerer, at effekten af såvel individuel som lydfilsbaseret hypnoterapeutisk behandling varer ved over tid. Det studie, der har den længste opfølgningsperiode viser, at mere end 80% af børnene stadig oplever positiv effekt af behandlingen 6 år efter endt behandling.[11]

Samlet set viser forskning og klinisk praksis, at hypnose kan være en effektiv behandlingsmulighed for børn med funktionelle mavesmerter. Det er dog vigtigt at bemærke, at hypnosebehandling bør udføres af kvalificerede og erfarne behandlere med ekspertise inden for børn og smertebehandling.

 

Konklusion

Funktionelle mavesmerter er en almindelig og udbredt tilstand blandt børn i skolealderen, og kan have en betydelig indvirkning på børns livskvalitet og daglige funktionsniveau.
Årsagerne til funktionelle mavesmerter er komplekse og involverer fysiske, psykologiske og sociale faktorer. Det er vigtigt at anerkende og forstå denne lidelse for at kunne tilbyde rettidig og effektiv behandling til de børn, der lider af funktionelle mavesmerter.

En afgørende del af behandlingen af funktionelle mavesmerter består i at støtte barnet i at genoptage normale aktiviteter. Derfor er samarbejdet mellem skole, hjem og fagpersoner helt essentielt.
Både kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi har vist sig at være lovende behandlingsmuligheder med dokumenteret effekt, og det er vigtigt at øge bevidstheden om disse terapiformer blandt forældre og fagfolk, så de berørte børn kan få kvalificeret hjælp.
Ved at fokusere på både de fysiske, psykologiske og sociale aspekter af funktionelle mavesmerter, kan vi hjælpe børn med vende tilbage til et hel almindeligt børneliv.

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at vide mere om funktionelle mavesmerter, kan du lytte til dette afsnit af podcasten Børnepsykologi.

Hvordan fungerer det

Bliv klogere på, hvad I kan forvente af forløbet.

Læs om behandlingen

Se cases

Læs historier om, hvordan vi allerede har hjulpet børn og familier.

Læs vores cases

Køb forløbet

Min Magiske Mave koster 599,- og kan startes op med det samme.

Køb adgang
Om behandlingen Læs cases Køb adgang

[1] Knakkergaard et al. Hypnosebehandling af børn og unge med funktionelle mavesmerter. Ugeskrift for Læger. 2018

[2] Korterink et al. Epidemiology of pediatric functional abdominal pain disorders: a meta-analysis. PLoS One 2015

[3] Levy J, et al. Functional abdominal pain in children: a review. JAMA Pediatr. 2017;171(5):490-497.

[4] Hyams et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. Gastroenterology. 2016

[5] Korterink J et al. Childhood functional abdominal pain: mechanisms and management. Nat Rev Gatroenterol Hepatol 2015

[6] Dufton LM et al. Anxiety and somatic complaints in children with recurrent abdominal pain and anxiety disorders.

[7] Recidiverende mavesmerter hos børn – RAS, Klinisk retningslinje, Dansk Pædiatrisk Selskab, 2022

[8] Abbott RA et al. Psychosocial interventions for recurrent abdominal pain in childhood. Cochrane Database Syst Rev 2017

[9] Vasant DH et al. Gut-focused hypnotherapy for Functional Gastrointestinal Disorders: Evidence-base, practical aspects, and the Manchester Protocol. Neurogastroenterol Motil. 2019

[10] Rutten JMTM et al. Home-Based Hypnotherapy Self-exercises vs Individual Hypnotherapy With a Therapist for Treatment of Pediatric Irritable Bowel Syndrome, Functional Abdominal Pain, or Functional Abdominal Pain Syndrome: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2017

[11] Rexwinkel R et al. Long-Term Follow-up of Individual Therapist Delivered and Standardized Hypnotherapy Recordings in Pediatric Irritable Bowel Syndrome or Functional Abdominal Pain. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2022