Hypnose og hypnoterapi med børn og unge

Børn og unge støder på en række udfordringer, der kan påvirke dem mentalt og fysisk og resultere i mistrivsel. Disse udfordringer kan være mangeartede og relateret til f.eks. skole, sociale relationer eller helbredsmæssige forhold. I disse år bliver det tiltagende tydeligt, at der mangler let-tilgængelige og effektive behandlingsmuligheder, så familier kan få relevant hjælp hurtigt, inden problemerne vokser sig uoverskueligt store.
En behandlingsmetode, der vinder tiltagende frem i forhold til at hjælpe børn og unge med forskellige udfordringer, er hypnose og hypnoterapi [1] [2].
 
I dette indlæg ser vi nærmere på hypnose og herunder hypnoterapi som behandlingsmetode til børn og unge.
Formålet med artiklen er at give forældre og fagfolk en bedre forståelse af denne metode.

Hvad er hypnose og hypnoterapi?

Hypnose er en særlig sindstilstand, hvor man er dybt fokuseret og typisk også meget afslappet. Under hypnose er et menneske mere modtagelig for ideer og forandring, der kan hjælpe det med at håndtere forskellige problemer og udfordringer.
Hypnosetilstanden er en helt almindelig hverdagstilstand, som vi kender fra situationer, hvor vi eksempelvis falder i staver eller fordyber os i en god bog.

Forskning peger på, at områder i hjernen, der har med vores følelser samt hukommelse at gøre, er særligt modtagelige for forandringer i den hypnotiske tilstand, hvilket stemmer godt overens med, at eksempelvis angstlidelser kan behandles vha. hypnoterapi.[3] 

Hypnoterapi er en terapeutisk metode, hvor man bruger hypnose til at skabe positive forandringer – ofte i kombination med andre terapeutiske værktøjer.
Hypnoterapi involverer typisk en behandler, som guider personen ind i en hypnotisk tilstand og derefter bruger forskellige teknikker og strategier til at arbejde med specifikke problemer eller mål. Hypnoterapi kan også foregå ved hjælp af indtalte hypnoselydfiler, som man skal lytte til.

Hvordan fungerer hypnoterapi med børn og unge?

En af de ting, der gør hypnoterapi særlig velegnet til at hjælpe børn og unge, er deres naturlige modtagelighed for hypnose. Børn og unge er i reglen mere fantasifulde og åbne for nye oplevelser, hvilket gør det lettere for dem at komme i en hypnotisk tilstand. Børn er vant til at bruge deres fantasi, når de leger eller dagdrømmer, og det virker derfor ofte intuitivt for dem at bruge deres fantasi og forestilling til at skabe forandring.
Derudover er deres vaner og overbevisninger mindre indgroede end hos voksne, hvilket betyder, at de ofte er mere modtagelige for de positive forandringer, der kan opnås gennem hypnoterapi.

Børn er ofte mindre afslappede under hypnose og behøver ikke engang at lukke øjnene. For de fleste børn falder det helt naturligt at bruge deres fantasi under hypnose, og de kan bevæge sig og nogle endda lege eller tegne imens.[4]

Forud for hypnoterapi med børn, har terapeuten aftalt et fælles mål med barnet, som typisk handler om, hvad barnet gerne vil kunne – f.eks. lege ude om sommeren uden at blive panisk angst for insekter, gå i skole igen eller sove hos en kammerat uden forældrene.

Hvad kan man behandle med hypnoterapi ?

Forskning har vist, at hypnoterapi kan være effektivt til at behandle en lang række problemer hos børn og unge. Herunder har vi beskrevet nogle af de forskellige udfordringer, hvor man med fordel kan overveje hypnoterapi.

1. Angst og stress
Angst og stress er almindelige udfordringer for mange børn og unge i dag. Hypnoterapi kan hjælpe børn med at få nemmere ved at regulere deres følelser, når de har det svært. Hypnoterapi kan hjælpe børnene til at lære at slappe af, mindske deres angst og håndtere stress på en sundere måde. Terapeuten kan bruge forskellige afslapningsteknikker samt visualisering og fantasirejser for at hjælpe barnet eller den unge med at skabe positive ændringer i deres tanke- og følelsesmønstre. Hypnoterapien kan gså bruges til at øve noget, barnet er bange for, under trygge forhold. Fx at tale foran klassen eller at sove i sin egen seng. [5][6]

2. Smerter
Hypnose har længe været brugt til smertelindring, og forskning har vist, at det kan være et effektivt redskab til at hjælpe børn og unge med at håndtere kroniske eller funktionelle smerter samt ubehag ved medicinske procedurer som fx blodprøvetagning. Terapeuten kan bruge teknikker som afspænding, visualisering og forskellige positive suggestioner (forslag) i overensstemmelse med barnets ønsker.
Hypnoterapi kan hjælpe børn og unge med at ændre deres opfattelse af smerte samt understøtte et så normalt aktivitets- og funktionsniveau som muligt. [7] [8]

3. Søvnproblemer:
Mange børn og unge oplever problemer med søvn, herunder svært ved at falde i søvn, sove igennem om natten eller de kan have urolige nætter med mareridt. Hypnoterapi kan hjælpe med at afhjælpe disse problemer ved at arbejde med barnets underbevidste sind for at ændre deres søvnmønstre og fremme en bedre søvn [9].

 

Bedre selvværd og kontrol med hypnoterapi

En hyppig sidegevinst ved hypnoterapi er, at det ofte er med til at styrke børn og unges selvværd og til at genvinde følelsen af kontrol.
Dette opleves både af barnet/den unge, men også ofte af voksne omkring det. Forældre kan beskrive, at barnet virker mere tilpas, eller at de oplever færre konflikter mellem søskende, og lærer i skolen eller kammeraterne kan bemærke, at barnet bliver mere udadvendt eller deltagende.  Det siger sig selv, at disse meget positive effekter af behandlingen, er med til at øge barnets generelle trivsel og kan have afgørende betydning for at hjælpe det med at håndtere stressende situationer og udfordringer i deres liv på en mere konstruktiv måde.

 

Er hypnoterapi sikkert?

En almindelig bekymring omkring hypnose handler om dens sikkerhed, især når det kommer til børn og unge. Generelt er hypnoterapi anerkendt som en sikker terapeutisk tilgang, når den praktiseres af uddannede og kvalificerede fagfolk.
Som med enhver terapiform er det vigtigt at sikre, at den praktiserende terapeut har relevant uddannelse og erfaring, specielt når det kommer til at arbejde med børn og unge.
Der rapporteres meget få bivirkninger i studier vedrørende hypnose og hypnoterapi med børn, og disse er typisk milde som fx træthed, sløvhed eller hovepine.

Det er også vigtigt at bemærke, at hypnoterapi ikke er en "hurtig løsning" eller mirakelkur. Selvom det kan være et kraftfuldt værktøj til at fremme helbredelse og positive ændringer, er det ofte mest effektivt, når det bruges i kombination med andre terapeutiske metoder og strategier.
Endelig bør det nævnes, at terapi med børn og unge altid bør involvere de voksne omkring barnet.

 

Hypnoterapi med børn og unge i praksis

Hvordan ser en typisk hypnoterapi-session for børn og unge ud?

Efter en indledende samtale med barnet eller den unge - og ofte også forældrene, vil terapeuten typisk starte sessionen med at hjælpe dem med at slappe af og fokusere deres opmærksomhed. Dette kan involvere en række forskellige teknikker, fra simpel dyb vejrtrækning til visualiseringsøvelser.

Når barnet eller den unge er i en hypnotisk tilstand, vil terapeuten bruge forskellige terapeutiske teknikker og strategier til at hjælpe dem med at håndtere deres specifikke problemer eller nå deres mål. Dette kan involvere alt fra at hjælpe dem med at se ting fra et nyt perspektiv, til at arbejde med dem på at udvikle nye færdigheder og strategier til at håndtere udfordringer.

 Efter sessionen vil terapeuten typisk hjælpe barnet eller den unge med at "komme tilbage" til deres normale bevidsthedsniveau og diskutere deres oplevelse med dem.

De fleste børn er meget glade for hypnosetilstanden, der er afslappende og beroligende for dem, og som, i modsætning til mange andre behandlingsformer, ofte tager udgangspunkt i barnets egen verden og fantasi.

Hypnoterapi er som hovedregel en korttidsbehandling på typisk 1-5 behandlinger, og såvel børn og deres forældre som behandleren vil hurtigt have en fornemmelse af, om behandlingen kan hjælpe barnet.

Lydfilsbaseret hypnose til børn og unge

Lydfilsbaseret hypnose omfatter forskellige lydfiler, som barnet kan lytte til, når barnet har brug for det, og det passer ind i hverdagen, hvilket gør det særdeles let tilgængeligt.
Hypnoselydfilerne indeholder typisk forskellige afslapningsøvelser og fantasirejser, som kan hjælpe barnet med at skabe forandringer.


Forskning har vist, at lydfilsbaseret behandling i nogle tilfælde er (næsten) lige så effektivt som individuel behandling, og har den fordel, at det hurtigt kan bredes ud til mange for en beskeden udgift.[10]


Forskning og evidens

Videnskabelig forskning understøtter brugen af hypnose og hypnoterapi for børn og unge. Studier har vist, at det kan være effektivt i behandlingen af en række problemer, fra angst og stress til kroniske smerter og søvnproblemer [11].

Selvom mere forskning er nødvendig, er det klart, at hypnose og hypnoterapi har potentialet til at være særdeles effektive redskaber i behandlingen af en række problemer, der påvirker børn og unge. 

Konklusion

Børn og unge står møder mange udfordringer i deres hverdag, fra sociale udfordringer til helbredsmæssige problemer eller angstproblematikker.

Hypnose og hypnoterapi tilbyder en særlig, evidensbaseret tilgang til at hjælpe dem med at navigere i disse udfordringer og leve et normalt børneliv med livskvalitet.

Det er vigtigt at forældre og fagpersoner kender til de mange terapimuligheder, der er til rådighed, og forstår, hvordan disse kan bruges til bedst at støtte de børn og unge, de arbejder med eller tager sig af. Hypnose og hypnoterapi er et af de mange redskaber, der kan hjælpe med dette.

Hvordan fungerer det

Bliv klogere på, hvad I kan forvente af forløbet.

Læs om behandlingen

Se cases

Læs historier om, hvordan vi allerede har hjulpet børn og familier.

Læs vores cases

Køb forløbet

Min Magiske Mave koster 599,- og kan startes op med det samme.

Køb adgang
Om behandlingen Læs cases Køb adgang

[1]: Huynh ME et al. Hypnotherapy in Child Psychiatry: The State of the Art. Clinical child psychology and psychiatry. 2008
[2]: Kohen DP et al. Clinical Hypnosis with Children and Adolescents - What? Why? How?: Origins, Applications, and Efficacy. Children. 2014 
[3]: Jensen MP et al. Brain Oscillations, Hypnosis, and Hypnotizability. Am J Clin Hypn. 2015
[4]: Lyons L. Using hypnosis with children: Creating and delivering effective interventions. 2015
[5]: Minosh C et al. Hypnosis in 53 Children With Anxiety Disorders, Nocturnal Enuresis, or Insomnia. Int J Clin Pediatr. 2013
[6]: Kaiser P. Childhood Anxiety, Worry, and Fear: Individualizing Hypnosis Goals and Suggestions for Self-Regulation, American Journal of Clinical Hypnosis. 2011
[7]: Catarina Tomé-Pires et al. Hypnosis for the Management of Chronic and Cancer Procedure-Related Pain in Children, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2012
[8]: Knakkergaard A et al. Hypnosebehandling af børn og unge med funktionelle mavesmerter. Ugeskr Læger 2018
[9]: Anbar RD et al. Hypnosis for treatment of insomnia in school-age children: a retrospective chart review. BMC Pediatr. 2006
[10]: Rutten JMTM et al. Home-Based Hypnotherapy Self-exercises vs Individual Hypnotherapy With a Therapist for Treatment of Pediatric Irritable Bowel Syndrome, Functional Abdominal Pain, or Functional Abdominal Pain Syndrome: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2017
[11]: Kuttner L. PEDIATRIC HYPNOSIS: TREATMENT THAT ADDS AND RARELY SUBTRACTS. Int J Clin Exp Hypn. 2020